Klickbar

Tor 1 ligger på Drottninggatan 35, mellan Drottningtorget och affärshuset Oden.

Tor 1 består av 22 lägenheter varav flertalet är 5:or med inglasade balkonger. Övriga lägenheter är 1-3 rum och kök. Det nedre planet består av kontorslokaler. Under fastigheten finns garage.
Klickbar