Klickbar

Finnboda 19 är den gamla Maskinverkstaden. Byggnaden ligger belägen vid kajen i nordvästra Finnboda Hamn. Maskinverkstaden uppfördes år 1928, i ett plan, för tillverkning av ångmaskiner och byggdes 1955 ut med en ny huskropp i tre våningar. Byggnaden renoverades 2001-2002 och idag finns showroom samt fotograferings studio.

Fastighetsbeteckningen är Nacka Sicklaön 37:81 och ligger i området Sicklaön i Nacka med sjöläge i kulturhistorisk miljö med närhet till Stockholms innerstad.

Klickbar