Klickbar

Rubanken äger och förvaltar fastigheter i centrala Trollhättan, Vänersborg, Stockholm och Göteborg. Våra fastigheter är belägna i attraktiva områden i respektive stad och vi erbjuder ett brett utbud av lokaler och lägenheter.

Vår målsättning är att tillhandahålla bostäder och lokaler med mycket god standard. De kommersiella ytor som erbjuds, består främst av kontorslokaler, utbildningsenheter och butiker.

Klickbar